Chuẩn mực kế toán Quốc tế số 9 (IFRS 9) là một Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế được công bố bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế. Hệ thống này bao quát ba chủ đề chính: Phân loại và đo lường các công cụ tài chính, suy giảm tài sản tài chính và kế toán phòng ngừa rủi ro.

VNBA và PwC tổ chức hội thảo về Chuẩn mực kế toán Quốc tế số 9
VNBA và PwC tổ chức hội thảo trực tuyến về IFRS 9. Ảnh: T.L

Với IFRS 9, các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất trong tương lai, ngược với thực tiễn hiện hành là chỉ trích lập dự phòng cho các tổn thất đã phát sinh.

Thực tế cũng cho thấy điều này, từ lợi ích của IFRS 9 mang lại, một số ngân hàng tại Việt Nam đã chủ động triển khai và áp dụng thành công. Trong khi đó, một số ngân hàng khác cũng đang trong quá trình chuẩn bị hoặc đang triển khai dự án IFRS 9.

Theo ban tổ chức hội thảo, trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã cho thấy những tác động to lớn đến chuỗi giá trị toàn cầu nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng tới tình hình hoạt động phát triển của các tổ chức tín dụng và ngân hàng.

Đối với các ngân hàng đã và đang chuẩn bị áp dụng IFRS 9, việc nắm bắt những vấn đề mới liên quan đến chuẩn mực này trong việc đo lường và trình bày khoản tổn thất tín dụng dự kiến là vô cùng quan trọng.

Nội dung cuộc tọa đàm sắp tới sẽ cập nhật những vấn đề mới trong chuẩn mực IFRS 9 cũng như lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia về kinh nghiệm triển khai thực tế, để các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể lên kế hoạch kịp thời cho tương lai./.