Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, ông Deepak Mishar cho biết đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và giới thiệu người kế nhiệm - ông Sandeep Mahaja.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung cảm ơn ông Deepak Mishar vì các đóng góp của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và WB trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ Tài chính gửi lời chúc mừng tới ông Sandeep Mahajan nhân dịp ông nhận nhiệm vụ công tác mới là chuyên gia Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam.

Thứ trưởng mong muốn ông Sandeep Mahajan trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính.

Thứ trưởng khẳng định, chuyên gia kinh tế trưởng có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong việc định hướng phát triển các hợp tác kinh tế - tài chính giữa WB và đối tác quốc gia, cũng là người có vai trò tư vấn tối cao trong việc triển khai hỗ trợ lĩnh vực hợp tác của WB và các đối tác.

Thời gian qua, ông Deepak Mishar đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên thông qua việc triển khai các chương trình dự án ODA của WB cho Bộ Tài chính, cũng như các nghiên cứu và các hoạt động khác… Bên cạnh đó, ông Deepak Mishar đã trực tiếp chỉ đạo triển khai một dự án ODA cụ thể, như: Dự án Cải cách quản lý tài chính công (PFMRP), Dự án Hiện đại hóa quản lý thuế (TAMP) và Quỹ tín thác đa biên các nhà tài trợ (MDTF). Các dự án này đã và đang đóng góp tích cực và nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công tại Việt Nam.

Đáp lại thịnh tình của Bộ Tài chính, ông Deepak Mishar bày tỏ nguyện vọng, dù nhận nhiệm vụ công tác mới tại WB, ông vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy các quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam, tận dụng các cơ hội trở lại Việt Nam trong thời gian tới để chia sẻ với Bộ Tài chính các kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính công./.

Đức Minh