Sáng 9/8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông hợp nhất.

Với những thông tin và các bước đã tiến hành thời gian qua, phiên họp này chủ yếu là bước kỹ thuật và thủ tục. Bởi vậy, sau giờ giải lao của đại hội, khá nhiều đại diện cổ đông đã ra về mà không nán lại ở phần hỏi đáp, công bố kết quả kiểm phiếu lần hai, thông qua biên bản đại hội…

Đại hội đồng cổ đông hợp nhất PVFC với Western Bank đã kết thúc khá lặng lẽ và thành công. Ngân hàng qua hợp nhất có tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 100.000 tỷ đồng, mạng lưới có 102 điểm trên toàn quốc.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của ngân hàng hợp nhất. Sau đại hội này, hai bên sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết, Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận, PVFC tiến hành hủy niêm yết…, và dự kiến PVcomBank sẽ chính thức ra mắt trong tháng 10 tới.

Tại đại hội, cổ đông đề nghị thông tin về tiến độ xử lý các khoản tiền gửi quá hạn của Western Bank trên liên ngân hàng, triển vọng thu hồi đến đâu sau khi đã kẹt trong hơn một năm qua.

... sau giờ giải lao của đại hội, khá nhiều đại diện cổ đông đã ra về mà không nán lại ở phần hỏi đáp, công bố kết quả kiểm phiếu lần hai, thông qua biên bản đại hội…

Đại hội đồng cổ đông hợp nhất PVFC với Western Bank đã kết thúc khá lặng lẽ và thành công. Ngân hàng qua hợp nhất có tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 100.000 tỷ đồng, mạng lưới có 102 điểm trên toàn quốc.

Đại diện Hội đồng Quản trị mới bầu của PVcomBank cho biết, thời gian qua Western Bank có các khoản tiền gửi quá hạn trên liên ngân hàng, tại Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Đầu năm 2012, 3 trong 4 ngân hàng trên đã hợp nhất thành SCB hiện nay. Đại diện PVcomBank cho hay, sau khi SCB hợp nhất, Ngân hàng Nhà nước vào cuộc xử lý và hỗ trợ, các khoản tiền gửi quá hạn của Western Bank hiện “đã được xử lý rốt ráo và không còn số dư quá hạn”.

Tại TrustBank, sau khi tự tái cơ cấu và đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Western Bank vẫn chưa thể thu hồi khoản tiền gửi quá hạn, hiện hai bên vẫn đang đàm phán để có hướng xử lý, và theo đại diện PVcomBank thì dư nợ là nhỏ.

Trước đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã kiểm tra và đánh giá tình hình tài chính của Western Bank. Kết luận cho thấy, tại thời điểm 29/2/2012, ngân hàng này có lượng tiền gửi liên ngân hàng tới 1.118 tỷ đồng đã quá hạn tại 4 ngân hàng nói trên và phải trích lập dự phòng 50%, tương đương tới 559 tỷ đồng. Cùng đó, gần 51 tỷ đồng phần lãi dự thu liên quan buộc phải xuất toán khỏi mục phải thu của Western Bank.

Với thông tin đưa ra tại đại hội, có thể phần lớn lượng tiền gửi bị kẹt đó đã được tháo gỡ, qua thu hồi hoặc cơ cấu lại bằng cách chuyển thành khoản cho vay ở SCB. Trong khi khoản kẹt tại TrustBank mà nay là VNCB vẫn còn để ngỏ. Hiện các con số cụ thể liên quan không được công bố.

Nguyễn An