World Bank cam kết tài trợ gần 4 tỷ USD vốn IDA cho Việt Nam

Với mức tài trợ này, Việt Nam đứng ở vị trí quốc gia được phân bổ nguồn vốn IDA (nguồn vốn từ Hiệp hội quốc tế thuốc nhóm WB) lớn thứ 2 trong kỳ IDA 17 (2014 – 2017).

Tại buổi họp báo, ông Jim Yong Kim cũng cho biết, trước đó, ông đã gặp gỡ và làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng đã cảm ơn WB về sự giúp đỡ hiệu quả cho công cuộc phát triển của Việt Nam và cam kết sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn để thực hiện bằng được chiến lược phát triển bền vững đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng đã đề nghị WB thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đối tác công – tư. Đồng thời, đề nghị WB thực hiện một nghiên cứu chung là tìm hiểu các bước cần thiết để Việt Nam có thể trở thành một nước hiện đại. Mặt khác, tăng cường hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân để biến khu vực này trở thành động lực chính trong việc tạo ra việc làm và tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động. Thủ tướng cũng đề nghị WB nghiên cứu để Việt Nam có thể tiếp cận được với các nguồn vốn khác từ WB.

Trước đó, Việt Nam đã ký với Chủ tịch WB các hiệp định của 5 chương trình/dự án vay vốn WB có tổng trị giá 876 triệu USD, gồm chương trình quản lý kinh tế và nâng cao hiệu quả cạnh tranh lần thứ hai (EMCC2) trị giá 250 triệu USD; chương trình đô thị miền núi phía Bắc trị giá 250 triệu USD; dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế trị giá 106 triệu USD; chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện 3 trị giá 200 triệu USD và chương trình khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu lần thứ ba (DPL 3) trị giá 70 triệu USD./.

Tin và ảnh: Tố Uyên