Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, năm 2013, địa phương bị hạn hán kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trồng trọt, nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm và đánh bắt hải sản.

Đặc biệt do hạn hán nên một số vùng đã không sản xuất được lúa vụ hè thu 2013. Vì vậy, đời sống của một số bộ phận nông dân ở các vùng nông thôn của tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, do nguồn thu ngân sách tỉnh còn hạn chế, hằng năm vẫn nhận được hỗ trợ từ Trung ương, trong khi năm 2013 tỉnh phải chi nhiều tỷ đồng để hỗ trợ chống hạn, mua vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, hỗ trợ giống cây trồng, nên hiện nay tỉnh không đủ khả năng cứu trợ cho dân.

Để giải quyết khó khăn, bảo đảm đời sống cho nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 1000 tấn gạo, không thu tiền từ nguồn Dự trữ quốc gia để cứu đói cho 71.772 nhân khẩu của tỉnh, bằng số địa phương đề nghị.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp nguồn dự trữ quốc gia 200 tấn gạo cho tỉnh Lào Cai, để cứu đói kịp thời cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, theo đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

H.TR