HHP chào sàn HNX

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu HHP trên sàn HNX.

Theo HNX, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được thành lập năm 2012, với số vốn góp ban đầu là 18 tỷ đồng để thực hiện dự án tái cấu trúc Nhà máy sản xuất Giấy Đức Dương. Qua thời gian vận hành chạy thử thành công, đến năm 2010, nhà máy đã đi vào sản xuất, tuy nhiên sản lượng thời điểm này chỉ đạt 30 - 50% công suất với dòng sản phẩm giấy Kraft sóng thường. Tháng 11/2012, toàn bộ máy móc của Xí nghiệp Đức Dương tiến hành đầu tư cải tạo, bổ sung, nâng cấp dây chuyền để chuyển đổi sang dòng sản phẩm giấy Kraft sóng gia keo.

Năm 2016, công ty đã tăng vốn lần 1 bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, thông qua việc cấn trừ công nợ 9 tỷ đồng cho 5 cổ đông hiện hữu là các thành viên thuộc HĐQT hiện tại để tăng vốn từ 18 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng. Đợt tăng vốn thứ 2 của công ty từ 27 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng vào tháng 9/2017 thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả kinh doanh của HHP năm 2016 – 2017:

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu

31,33

122,9

Doanh thu thuần

109,68

140,73

Lợi nhuận sau thuế

2,05

8,61

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

1,87

6,1

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

7,79

11,96

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

35,64

HHP là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm giấy Kraft sóng, bìa Carton và dòng giấy Chipboard cho ngành công nghiệp bao bì trong nước. Năm 2017, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ là 14,9 tỷ đồng, tương đương 11,95% doanh thu thuần trong khi năm 2016 tỷ lệ này là 8,01%. Nguyên nhân chủ yếu là do từ nửa cuối năm 2017, thị trường giấy Kraft liên tục tăng giá, khiến cho giá bán bình quân năm 2017 tăng khoảng 20% so với năm 2016.

Năm 2016, công ty đã đầu tư cải tiến nâng cấp hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất để tiết giảm chi phí điện năng, nâng công suất máy móc, là tiền đề để tiết giảm chi phí sản xuất cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Cũng chính nhờ việc đầu tư cải tiến dây chuyền, cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm chi phí điện năng này mà công ty đã được nhận khoản tiền thưởng từ Quỹ Tín dụng Xanh (thuộc Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ - SECO), với số tiền là 1,8 tỷ đồng.

Năm 2018, bên cạnh các khách hàng truyền thống, HHP đã mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm phía Nam và ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc bán giấy Kraft với nhiều khách hàng lớn. Được biết, năm nay, HHP đặt mục tiêu doanh thu thuần 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng và trả cổ tức 5%./.

Duy Thái