Đàm phán gỗ

Đại diện Việt Nam (bên trái) tại cuộc họp lần thứ 11 nhóm công tác của APEC về EGILAT ở Khánh Hòa.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm EGILAT được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ năm APEC 2017 mà Việt Nam đăng cai. Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, cuộc họp thu hút sự tham dự của các nhóm EGILAT của 21 nền kinh tế thành viên, sự tham dự của các quan sát viên và các tổ chức quốc tế, khu vực khác quan tâm đến ngành lâm nghiệp nói chung và vấn đề chống khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.

Cuộc họp cũng thảo luận về các đề xuất dự án của các nền kinh tế thành viên liên quan đến kiểm soát chuỗi cung ứng, chống khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp góp phần vào quản trị rừng và phát triển bền vững của APEC.

Ngoài ra, cuộc họp tổng kết kết quả hoạt động và bài học kinh nghiệm của EGILAT giai đoạn 2013-2017 và thảo luận về những ưu tiên và hoạt động của EGILAT giai đoạn 2018-2022. Bên cạnh đó, tại cuộc họp, các tổ chức quốc tế và khu vực và các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài APEC cung cấp thông tin, chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm nhằm thực hiện nỗ lực quản trị rừng, chống khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp.

Trong giai đoạn 2000-2015 độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% năm 2010 lên 40,84% năm 2015... Gỗ và phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng khắt khe của nước nhập khẩu, đặc biệt là yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ.

Năm 2016, Việt Nam và Liên minh châu Âu kết thúc cơ bản việc đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản mà nội dung quan trọng nhất của Hiệp định là Việt Nam sẽ xây dựng Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của quốc gia.

Cuộc họp lần thứ 12 của EGILAT sẽ được tổ chức vào tháng 8/2017 trong khuôn khổ của Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp của APEC (SOM 3).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Hà (Bộ NN&PTNT) nhấn mạnh, diện tích rừng của các nền kinh tế APEC chiếm khoảng 53% diện tích rừng thế giới, 60% tổng sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ của thế giới và 80% tổng thương mại gỗ và sản phẩm gỗ toàn cầu, APEC đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững và thương mại gỗ hợp pháp trên toàn cầu.

Do vậy, nhiệm vụ của mỗi nền kinh tế là phải bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng một cách bền vững thông qua việc thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ được khai thác hợp pháp....

“Tôi hy vọng rằng nhóm EGILAT sẽ có cơ hội tập trung thảo luận làm sao tăng cường mối liên kết trong khu vực, tăng cường liên kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giữa những hộ nông dân trồng rừng nhỏ bé với những công ty chế biến gỗ xuất khẩu đa quốc gia để vừa nâng cao giá trị trong chuỗi cung cho người trồng rừng, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đồng thời đảm bảo chỉ có gỗ khai thác hợp pháp được đưa vào chuỗi cung ứng để chế biến xuất khẩu”, ông Hà nói.

Được thành lập từ năm 2011 tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của APEC trong bối cảnh các nền kinh tế APEC nỗ lực thúc đẩy quản lý rừng bền vững, khai thác và thương mại gỗ hợp pháp (EGILAT) đã thực sự trở thành một diễn đàn rất hiệu quả cho các nền kinh tế thành viên APEC, tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, quan điểm, bài học kinh nghiệm, những thành công và những vấn đề liên quan đến chống khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp.

Tin, ảnh: CTV Quỳnh-Diệu Hoa