Ngân hàng Cathay United làm đầu mối thu xếp khoản vay này. Sáu ngân hàng nước ngoài còn lại gồm: China Construction Bank, Indovina Bank, Far East National Bank, Shanghai Commercial and Savings Bank, Vinasiam Bank và Hua Nan Commercial Bank.

140 triệu USD vay hợp vốn lần này sẽ bổ sung nguồn vốn huy động ngoại tệ của BIDV, góp phần giúp BIDV có thêm nguồn lực tài chính tham gia cung ứng vốn tín dung, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Được biết, đây cũng là một trong số ít khoản vay hợp vốn lớn của các định chế tài chính ngân hàng quốc tế dành cho một ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm qua. Các khoản vay hợp vốn quốc tế thường có quy mô lớn, kỳ hạn tốt mà các ngân hàng khó có thể huy động được từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước.

“BIDV cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản, điều kiện của hợp đồng và sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật” - ông Quách Hùng Hiệp, Phó Tổng giám đốc BIDV khẳng định./.

Khánh Huyền