Nợ đọng tiền sử dụng đất tới 892 tỷ đồng

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Bình Dương chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhiều yếu kém, sai phạm.

Tình trạng các hộ gia đình, cá nhân phân lô, bán nền trên địa bàn thị xã Dĩ An và Thuận An diễn ra khá phố biến. Riêng trong giai đoạn 2011- 2013, UBND thị xã Dĩ An đã có chủ trương cho phép 84 trường hợp hộ gia đình, cá nhân phân lô, bán nền là không đúng quy định.

Qua thanh tra một số nội dung về công tác quản lý sử dụng đất đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV) Lâm nghiệp Bình Dương và Công ty TNHHMTV Cao su Bình Dương phát hiện một số hợp đồng giao khoán không đúng đối tượng. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương chưa làm các thủ tục để thu tiền thuê đất đối với diện tích phải chuyển sang thuê đất của Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Bình Dương theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương chưa ban hành suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích đất, làm căn cứ cho việc thấm định dự án và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư theo quy định của Chính phủ. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai chưa được thực hiện tốt, số liệu thống kê chưa phản ánh đúng, đầy đủ về thực tế tình hình sử dụng đất trên địa bàn, chưa thực sự là kênh thông tin quan trọng phục vụ cho công tảc quản lý sử dụng đất đai.

Có 65 trường hợp được UBND tỉnh Bình Dương giao đất ở có thời chưa được điều chỉnh sang giao đất ở lâu dài theo quy định và chưa thu tiền sử dụng đất bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 2 khu công nghiệp là Mỹ Phước I, Mỹ Phước II do Becamex làm chủ đầu tư và 117 tổ chức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của Chính phủ nhưng chưa thực hiện điều chỉnh.

phan lo

Ảnh: Minh họa

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng cho thấy, UBND tỉnh Bình Dương không ban hành văn bản cho phép áp dụng giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định đế tính thu tiền sử dụng đât đối với các trường hợp giá đất theo bảng giá đã sát với giá chuyến nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường (kể từ ngày 01/3/2011).

Đồng thời, giao đất thu tiền sử dụng đất công không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty CPXD Bình Dương và cho Công ty TNHH Kim Long thuê đất công không qua đấu giá quyền thuê đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương còn có những sai phạm như: Thực hiện khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định của pháp luật đối với 10 tổ chức. Miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định. Xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường…

Đến nay, nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại Bình Dương tính đến 30/6/2013 và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đến 30/4/2013 là hơn 892,4 tỷ đồng.

Truy thu tiền sử dụng đất

Với những sai phạm trong quản lý đất đai tại tỉnh Bình Dương, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Tài chính xử lý số tiền hơn 156,5 tỷ đồng liên quan đến truy thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do sai phạm về tính thu tiền sử dụng đất, khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất; tính thiếu diện tích đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; miễn giảm tiền sử dụng đất sai quy định...

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ và xử lý số tiền vi phạm hơn 18 tỷ đồng tại dự án Khu dân cư Phú Hoà 1 của Công ty cổ phần Xây dựng- Tư vấn- Đầu tư Bình Dương. Hoàn tất thủ tục pháp lý về đầu tư và đất đai, làm rõ để xử lý các sai phạm liên quan tại dự án Công viên; Nghĩa trang Bình Dương đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa theo đúng quy định; khẩn trương đôn đốc, thu nộp số nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp về ngân sách nhà nước.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm để có hình thức xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra./.

Trung Ninh