vốn trái phiếu

(ảnh minh họa)

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, tổng số dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 - 2015 cần phải rà soát lại theo yêu cầu của UBTVQH là 91 dự án. Nhu cầu vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016 của 91 dự án này là 42.316 tỷ đồng, nhưng dự kiến kế hoạch bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2014 - 2016 chỉ có 18.066 tỷ đồng (bằng 42,7% nhu cầu cần bổ sung).

Sau khi đánh giá, rà soát, UBTVQH quyết định không bố trí vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho 9 dự án tạm đình hoãn để xử lý sau hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.

Trong số 82 dự án còn lại, có 42 dự án chắc chắn sẽ hoàn thành vì vốn TPCP đã bố trí đủ. Một số dự án các địa phương đã có văn bản ghi rõ bố trí vốn từ nguồn nào (hầu hết các tỉnh là lấy từ xổ số, tiền đất…). Còn lại 40 dự án đã được các bộ, ngành, địa phương điều chỉnh, cắt giảm những hạng mục không cần thiết, tập trung hoàn thành các hạng mục chính để đưa vào sử dụng, phần còn lại sẽ chờ kế hoạch trung hạn.

Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) về cơ bản thống nhất với việc đánh giá, rà soát, phương án phân bổ theo tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, UBTCNS đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ, bảo đảm hiệu quả một số dự án cắt giảm vốn đầu tư lớn, 75 – 80% so với tổng mức đầu tư ban đầu, tránh tình trạng cắt giảm vốn đầu tư để được bổ sung vốn nhưng dự án lại không phát huy hiệu quả sử dụng. Một số dự án cần huy động thêm các nguồn vốn khác để hoàn thành, được địa phương cam kết huy động thêm song chưa nêu rõ vốn từ nguồn nào, mức dự kiến huy động là bao nhiêu.

UBTCNS cũng tán thành với phương án chuyển khoản chênh lệch 85 tỷ đồng từ khoản 18.151 tỷ đồng chưa phân bổ cho các dự án chưa hoàn thành năm 2014 – 2015, vào nguồn dự phòng vốn TPCP.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ các dự án cắt giảm tổng mức đầu tư để được bổ sung vốn những dự án không phát huy hiệu quả sử dụng. Đồng thời, yêu cầu các địa phương đã cam kết phải thực hiện đúng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết. “63 tỉnh thành phải công bằng, không thể chạy theo nhu cầu của các tỉnh mà không tính tới nhu cầu vùng miền, cân đối giao thông – thủy lợi. Đã cam kết là phải tự cân đối”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định phương án rà soát và kiến nghị bố trí vốn bổ sung cho từng dự án của các bộ và địa phương cơ bản hợp lý, nhất là trong bối cảnh nguồn vốn TPCP không đáp ứng đủ nhu cầu, các bộ và địa phương đã tập trung để hoàn thành dứt điểm thêm 4 dự án bằng nguồn vốn TPCP, huy động thêm các nguồn lực khác để hoàn thành thêm 37 dự án. Các dự án không có khả năng bố trí, huy động đủ vốn, các bộ và địa phương đã nghiêm túc rà soát, cắt, giảm quy mô đầu tư, chưa đầu tư các hạng mục chưa thật cấp thiết, tập trung hoàn thành hạng mục chính để phát huy tác dụng dự án, đồng thời đã có văn bản cam kết huy động thêm nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư.

Hoàng Yến