Hội nghị được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì, cùng sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Ban Lãnh đạo UBCK; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng chuyên môn của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 2 sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự và chủ trị Hội nghị. Ảnh: Duy Thái

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã đưa ra những khái quát về sự phát triển của thị trường chứng khoán qua 12 năm ra đời và hoạt động; các kết quả trong công tác xây dựng, phát triển thị trường; các kết quả tổng kết công tác hoạt động quản lý điều hành và tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán năm 2013; giới thiệu các định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm trong năm 2014.

Nhấn mạnh đến kết quả hoạt động của thị trường chứng khoán năm 2013, ông Vũ Bằng cho biết: Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 đã có diễn biến khả quan nhờ vào những tín hiệu ổn định kinh tế vĩ mô và các giải pháp quan tâm chỉ đạo tích cực của Chính phủ, Bộ Tài chính trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, năm 2013, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được xếp trong Top 10 thị trường chứng khoán có mức phục hồi mạnh nhất thế giới...

Cùng trao đổi, chia sẻ ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả đã đạt được trong công tác quản lý điều hành thị trường trong năm qua, cũng như những kết quả tích cực của thị trường đạt được, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh về vai trò quan trọng của lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đồng thời đã đưa ra nhiều những ý kiến gợi mở, những chỉ đạo cụ thể trong công tác quản lý điều hành; các giải pháp thúc đẩy, phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2014 tới đây./.

Huy Sáu - Duy Thái