vương đình huệ
bộ trưởng Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tính năng hiện đại của Căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
tô lâm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe giới thiệu về tính năng hiện đại của Căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
vương đình huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Theo TTXVN