lãnh đạo đảng1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

lãnh đạo 2

Theo Chinhphu.vn