Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc
Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Theo thông lệ, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đều vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỳ họp khai mạc sáng 4/1/2022 là kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.
Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh