Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh Lâm Khánh)

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh di chuyển từ Phủ Chủ tịch đến Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Các cháu thiếu nhi đón chào Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thành viên đoàn đại biểu cấp cao Lào. (Ảnh: Dương Giang)

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thành viên đoàn Việt Nam dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang)

Chùm ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Dương Giang)