TTg

Thủ tướng thăm Trung tâm chỉ huy chiến dịch tiêm chủng được đặt tại Bộ Quốc phòng.

TTg2
Thủ tướng chỉ đạo và động viên với 63 tỉnh, thành, 7 quân khu qua hình thức kết nối trực tuyến tại đầu cầu Trung tâm chỉ huy chiến dịch.

Theo Chinhphu.vn