Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

TBT1

Sáng 9/2/2021, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành Cách mạng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TBT2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

TBT3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

TBT4
TBT5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nâng cốc chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

tbt

TBT7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nâng cốc chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

c ngân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

a huệ

Theo TTXVN