Cụ thể, phạt cảnh cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang. Việc xử phạt là do công ty này chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, quá thời hạn đến 01 tháng, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán.

Được biết, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách ven biển, vận tải hàng hóa ven biển, vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hóa đường bộ, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động, dịch vụ phục vụ đồ uống, điều hành tua du lịch, dịch vụ liên quan tới quảng bá và tổ chức tua du lịch./.

Hồng Quyên