VPBank

Ngày 30/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1282/QĐ-NHNN về việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mua lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF).

Theo quyết định, VPBank có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tại CMF.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, VPBank phải hoàn tất các thủ tục sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của CMF; Hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đăng bố cáo mua lại theo quy định của pháp luật.

Mới đây, lãnh đạo VPBank cho biết, sau khi hoàn tất việc mua lại CMF, VPBank sẽ chuyển toàn bộ hoạt động tín dụng tiêu dùng hiện nay sang công ty mới, đảm bảo việc vận hành chuyên nghiệp hơn.

Theo lãnh đạo của Vinacomin, việc tập đoàn này bán lại phần vốn tại CMF cho VPBank nhằm thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng.

Cùng ngày, NHNN cũng có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, tên Công ty sẽ được sửa đổi thành: Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, viết tắt bằng tiếng Việt là Công ty tài chính VPBank. Tên bằng tiếng nước ngoài sửa thành VBBank Finance Company Limited, viết tắt là VPB FC.

Địa chỉ trụ sở tại Tầng 10, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng do VPBank sở hữu 100%.

Nội dung hoạt động của công ty mới bao gồm: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN; Cấp tín dụng tiêu dùng bao gồm: cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; Mở tài khoản của công ty tài chính; Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, các tổ chức và cá nhân để thực hiện cấp tín dụng tiêu dùng; Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; Mua, bán trái phiếu Chính phủ; Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; Cung cứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư.

Các quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Hoàng Yến