THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: “Nâng cấp máy chủ tỉnh đã cấp năm 2013”.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2014.

Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý dự án (phòng 707) – Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước – Số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại: 04 6276 4300 (88351) Fax: 04 6276 4364

7. Giá bán 1 bộ HSDT: 1.000.000đ/01 bộ.

8. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý dự án (phòng 707) – Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước – Số 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 01/7/2014.

9. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 05 phút ngày 01/7/2014 (giờ Việt Nam) tại : Phòng họp số 707, thuộc Tầng 7 trụ sở Kho bạc Nhà nước – Số 32 Đường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T