THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nợ công.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 16/7/2015 đến trước 9h ngày 27/7/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Phòng 303, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng 303, Văn phòng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 9h ngày 27/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

- Thời gian mở thầu: 9h30 ngày 27/7/2015 tại phòng họp 319, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

PV