Cục Thuế Bắc Giang chú trọng kéo giảm nợ thuế

Cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam (Bắc Giang) hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Minh Linh

Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho hay, kết quả thu nợ đạt cao là do doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch; cùng với đó, cục thuế đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, trốn thuế, đặc biệt là thu hồi nợ.

Theo Cục Thuế Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, toàn đơn vị thu được gần 660 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, sử dụng đất.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang chia sẻ thêm, năm 2022, cục thuế xây dựng phương án thu hồi nợ cụ thể; chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, phòng chuyên môn rà soát, phân tích nguyên nhân nợ, lập danh sách doanh nghiệp nợ thuế theo từng nhóm, phân loại các trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, xử lý thu nợ phù hợp với từng trường hợp.

Ngoài việc giao chỉ tiêu thu nợ cho các chi cục thuế khu vực, phòng chuyên môn và đến từng cán bộ, cục thuế còn phân công cán bộ làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế.

Cụ thể, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang sẽ trực tiếp làm việc với đơn vị nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên để đôn đốc thu nợ; phó cục trưởng làm việc với các đơn vị nợ từ 2 đến dưới 5 tỷ đồng, trưởng phòng chuyên môn làm việc với doanh nghiệp nợ thuế từ 1 đến dưới 2 tỷ đồng, còn lại giao cho cán bộ chuyên môn. Sau khi làm việc, đôn đốc thu nợ, doanh nghiệp nào cố tình chây ỳ, không chấp hành nghiêm, cục thuế xử lý theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Đại diện Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Cục Thuế Bắc Giang) cho hay, tính từ đầu năm đến nay, cục thuế ban hành 252 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp ở các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thu nợ được hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với đó, cục thuế ban hành thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 65 doanh nghiệp chây ỳ không chấp hành nộp thuế. Cùng với các biện pháp trên, Cục Thuế Bắc Giang cũng đã mời 110 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn kéo dài đến làm việc tại trụ sở của cơ quan thuế để đôn đốc thu nợ; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 580 lượt doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế./.