cục-thuế-bắc-ninh-ok2.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ của người nộp thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Thông tin từ Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 2.641 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 0,7% DN so với cùng kỳ; có 684 DN tạm nghỉ kinh doanh, tăng 84,7% so với cùng kỳ; có 1.023 DN ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, tăng 12,3% so với cùng kỳ, số DN ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh đều tăng so với 2019 là bức tranh rõ nhất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, năm 2020, số hồ sơ khai thuế đã nộp đạt tỷ lệ 99,2% trên số tờ khai phải nộp, trong đó số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 98,1%. Số lượt hồ sơ khai thuế không nộp chiếm tỷ lệ 0,79% số tờ khai phải nộp, số hồ sơ khai thuế không nộp chủ yếu là DN bỏ kinh doanh thuộc khu vực DN ngoài quốc doanh. Các trường chậm nộp hồ sơ khai thuế đều bị xử phạt theo đúng quy định. Trong năm 2020, Cục Thuế Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế là 1.628 quyết định. Trong đó, có 591 quyết định phạt cảnh cáo; 1.037 quyết định phạt tiền, số tiền phạt trên 1,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, cục thuế cũng đã thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan Kho bạc Nhà nước theo dõi và hạch toán chính xác đầy đủ số tiền thuế đã nộp của DN vào chương trình TMS của ngành, phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách trên địa bàn.

Ngoài việc chú trọng đến công tác kê khai kế toán thuế, Cục Thuế Bắc Ninh đã chỉ đạo các bộ phận thực hiện tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế đúng quy trình, đúng thời gian quy định hỗ trợ DN có nguồn vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, năm 2020, cục thuế đã tiếp nhận 782 hồ sơ, số tiền đề nghị hoàn 6.197 tỷ đồng. Cục thuế đã ban hành 639 quyết định hoàn thuế, số tiền đã hoàn là 5.540 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế trước, kiểm tra sau 445 quyết định với số tiền hoàn là 4.564 tỷ đồng, chiếm 81,1% tổng số tiền hoàn thuế GTGT; kiểm tra trước, hoàn thuế sau 201 quyết định hoàn chiếm 31,2% tổng số quyết định hoàn thuế GTGT với số tiền hoàn 1.061 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Cùng với đó, cục thuế cũng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT. Số hồ sơ đã được kiểm tra sau hoàn đối với các quyết định đã ban hành trong năm 2020 đạt 20,6% tăng 0,6% so với chỉ tiêu của Tổng cục Thuế đề ra tối thiểu là 20%.

Cụ thể, cục thuế đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn là 231 quyết định, đạt 28,7% số phải kiểm tra. Trong đó, kiểm tra năm 2019 trở về trước 140 quyết định, trong năm 2020 là 91 quyết định. Tổng số tiền truy hoàn và phạt sau thanh tra, kiểm tra hoàn là 15,8 tỷ, trong đó truy hoàn là 12,9 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính là 2,8 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp vào ngân sách nhà nước là 15,3 tỷ đồng./.

Văn Tuấn