THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên bên mời : Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

- Tên gói thầu: Hệ thống thiết bị chống trộm kho ấn chỉ

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thuộc dự toán mua sắm năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 23/7/2015 đến trước 10h ngày 30/7/2015 (trong giờ hành chính)

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời chào hàng : 300.000 VNĐ.

- Địa chỉ phát hành: Phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: (062) 3822.486 / Fax: (062) 3822.686

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước: 10h ngày 30/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 6.000.000 đồng, hình thức bảo đảm dự thầu là chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 30/7/2013./.

PV