cục-thuế-yên-bái-hỗ-trợ-hộ-kinh-doanh-bị-ảnh-hưởng-bởi-dịch-bệnh.jpg

Công chức Chi cục Thuế TP. Yên Bái hướng dẫn hộ kinh doanh làm thủ tục đề nghị hỗ trợ. Ảnh: Minh Hạnh

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19, Cục Thuế Yên Bái, đã rà soát, đối chiếu các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, hướng dẫn làm thủ tục đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót các trường hợp thuộc diện khó khăn.

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái, cho biết, ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo chi cục thuế các huyện, khu vực, thành phố triển khai ngay việc rà soát, thống kê, đối chiếu chính xác nhóm hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách; tổ chức hướng dẫn các hộ kinh doanh có ngành nghề bị ảnh hưởng làm thủ tục đề nghị hỗ trợ.

Đồng thời, Cục Thuế Yên Bái cũng yêu cầu công tác rà soát phải đảm bảo hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, đơn vị yêu cầu trong quá trình thực hiện căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đảm bảo về thời hạn giải quyết chính sách, không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ yêu cầu đối với hộ kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Việc thực hiện tiếp nhận và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ của các hộ kinh doanh được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định và thời gian.

Tính đến ngày 25/8/2021, bộ phận tổng hợp của Cục Thuế Yên Bái đã nhận được 275 hồ sơ của 275 hộ kinh doanh có ngành nghề bị ảnh hưởng đề nghị xét duyệt hỗ trợ, với số tiền là 825 triệu đồng; qua thẩm định 100% hồ sơ đủ điều kiện được đề nghị hỗ trợ theo quy định với mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh và theo phương thức chi trả 1 lần./.

Minh Hạnh - Văn Tuấn