THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu 1: Bảo trì phần mềm Quản lý giá

+ Gói thầu 2: Bảo trì phần mềm CSDL Đối tượng nộp thuế.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h ngày 6/8/2015 đến 9h ngày 20/8/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 9h ngày 20/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu:

+ Gói thầu 1: 3.000.000 VNĐ

+ Gói thầu 2: 1.000.000 VNĐ

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h30 ngày 20/8/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

PV