Những đại lý xổ số chưa có giấy phép kinh doanh thì không phải nộp thuế môn bài ảnh: Đức Minh

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 3602/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) thống nhất tổ chức quản lý thu thuế môn bài đối với cá nhân ký hợp đồng với công ty bảo hiểm, công ty xổ số làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số

Theo Tổng cục Thuế, đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số chưa đủ điều kiện thành lập hộ kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì không thuộc diện nộp thuế môn bài.

Trường hợp cá nhân đủ điều kiện, có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế môn bài theo quy định./.

Đức Minh