Đối tượng tham dự khóa học là các cán bộ liên quan trực tiếp đến công tác tiền tệ, kho quỹ: Kiểm ngân, thủ quỹ, giao dịch viên, thành phần ban quản lý kho tiền. Ngoài ra, các đối tượng khác có nhu cầu đào tạo liên quan đến nghiệp vụ tiền tệ, kho quỹ.

Được biết, thời gian qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước có cảnh báo về việc xuất hiện một số loại tiền giả mới được lưu thông trên thị trường có mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng và 500.000 đồng.

Đào tạo kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Đào tạo kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L
Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn tiền giả

Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Phát hành và kho quỹ tổ chức khóa đào tạo này nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro trước các thủ đoạn làm giả và tiêu thụ tiền trong các hoạt động giao dịch ngân hàng, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác quản lý kho quỹ tại các tổ chức tín dụng.

Theo đó, khóa học sẽ cập nhật các quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như của ngành trong hoạt động kiểm đếm, phân loại, thu chi, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong ngành ngân hàng.

Đồng thời, khóa đào tạo cũng nâng cao kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả đối với đồng Việt Nam và ngoại tệ cho các cán bộ thực hiện giao dịch tiền mặt của các tổ chức tín dụng và truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực tiền tệ và công tác phòng, chống tiền giả; thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm./.