Quốc lộ 6

Quốc lộ 6. Ảnh: ST

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có đề xuất với Bộ Giao thông vận tải về triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Cao Phong - Tân Lạc và Quốc lộ 12B đoạn nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6 với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BOT.

Trong đó Dự án đầu tư Quốc lộ 6 có điểm đầu tuyến từ Km84+400, điểm cuối tuyến tại Km 109+00 thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình. Tuyến đường này sau khi được cải tạo sẽ có bề rộng mặt đường 14m, hè đường mỗi bên 3,5m và vận tốc thiết kế 60Km/giờ.

Còn Quốc lộ 12B tuyến tránh Vụ Bản (điểm đầu tuyến Km66+00, điểm cuối tuyến Km75+500) đoạn nối Lạc Sơn-Tân Lạc từ Km80-Km94 có bề rộng mặt đường 8m và vận tốc thiết kế 60Km/giờ.

Tổng chiều dài tuyến khoảng gần 45Km, trong đó đoạn làm mới 21,4Km; đoạn cải tạo, nâng cấp dài 23,2Km.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng đưa ra phương án tài chính thu hồi vốn khi xây dựng 2 trạm thu phí dự kiến đặt tại Km108+00 (Quốc lộ 6) và Km83+300 (Quốc lộ 12B) với thời gian hoàn vốn khoảng 23 năm 4 tháng.

Nếu được Bộ Giao thông vận tải thông qua, tuyến đường này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý IV/2017./.

Trí Dũng