Theo đó, công ty đạt doanh thu quý II là 4.166 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 101 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 61% và 110% so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh nghiệp này ghi nhận đạt 60% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Tính theo từng mặt hàng: Doanh thu mặt hàng máy tính xách tay và máy tính bảng quý II đạt 1.307 tỷ đồng, doanh thu điện thoại di động đạt 2.123 tỷ đồng. Mặt hàng thiết bị văn phòng quý II đạt 657 tỷ đồng, hàng tiêu dùng đạt 79 tỷ đồng.

Phân bổ theo mặt hàng trong 6 tháng đầu năm, doanh thu mặt hàng máy tính xách tay và máy tính bảng 6 tháng đạt 2.682 tỷ đồng, mặt hàng điện thoại di động đạt 4.956 tỷ đồng, mặt hàng thiết bị văn phòng đạt 1.357 tỷ đồng, mặt hàng tiêu dùng đạt 160 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp này đề ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Digiworld dự kiến doanh thu 15.200 tỷ đồng, lợi nhuận 300 tỷ đồng. Trong đó, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu là điện thoại di động, kế đến là máy tính xách tay, thiết bị văn phòng và tiêu dùng.

Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của Digiworld trong 3 năm qua (tỷ đồng)

Doanh thu thuần

6 tháng 2019

6 tháng 2020

6 tháng 2021

Tăng trưởng

Máy tính xách tay và máy tính bảng

1.122

1.871

2.682

43%

Điện thoại di động

1.551

2.288

4.956

117%

Thiết bị văn phòng

589

613

1.375

124%

Hàng tiêu dùng

116

122

160

31%

Doanh thu

3.378

4.894

9.173

87%

Lợi nhuận

60,4

93

208

123%

Chí Tín