Kỷ luật nghiêm những đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Gói thầu số 3 của Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Minh họa

>> 'Truy' lỗi tại cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây Ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc VEC cho biết, sau khi phát hiện khiếm khuyết thi công hạng mục móng cột hộ lan dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Long Thành - Dầu Giây, VEC đã khẩn trương kiểm tra, tổ chức khắc phục các khiếm khuyết về chất lượng thi công hạng mục móng cột hộ lan tại Gói thầu số 3 đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn khai thác trước khi tổ chức thông xe kỹ thuật và khai thác tạm thời dự án. Đồng thời, VEC cũng truy cứu trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân, đồng thời đưa ra những mức kỷ luật nghiêm. Cụ thể đối với các đơn vị, VEC quyết định cảnh cáo nhà thầu thi công Posco E&C và đưa đội thi công hạng mục móng cột hộ lan đoạn Cầu Ruột ngựa ra khỏi công trường, cấm tham gia các dự án do VEC làm chủ đầu tư, phê bình Ban Quản lý Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (EPMU HLD) và Giám sát liên doanh Nipppon Koei – TediSouth. Riêng đối với các cá nhân, VEC cũng kiên quyết xử lý rất nghiêm khắc. Cụ thể khiển trách ông Phạm Hồng Quang, Phó Tổng giám đốc VEC; ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc EPMU HLD; ông Ngô Tấn Quang, Phó Giám đốc EPMU HLD; ông Phạm Hồng Lĩnh, Chuyên viên EPMU HLD… Đồng thời cảnh cáo ông Sang Hoon Lee, Giám đốc Dự án Gói thầu số 3, đình chỉ công tác và phải có trách nhiệm khắc phục triệt để các tồn tại sau khi kiểm tra… Đặc biệt, Đội thi công hộ lan mềm đoạn cầu Ruột Ngựa cũng bị đình chỉ và buộc nhà thầu chính đưa ra khỏi công trường, cấm không cho tham gia các dự án của VEC./.

Trí Dũng