Doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện
Năm 2024 các doanh nghiệp sẽ có sự hỗ trợ kịp thời vượt qua khó khăn, cùng đưa nền kinh tế tăng tốc.

PV: Ông đánh giá thế nào về tinh thần, ý nghĩa của việc ban hành, triển khai Nghị quyết 02 năm 2024?

Ông Đậu Anh Tuấn: Năm 2024 là năm thứ 10 chúng ta có Nghị quyết 02, mà trước đây là Nghị quyết 19, nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh với cách tiếp cận mới là so sánh với các nước trong khu vực với các mục tiêu rõ ràng.

Bản thân số hiệu Nghị quyết 02, chỉ sau Nghị quyết 01, được ban hành ngay trong những ngày đầu tiên của năm, đã thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, như chúng ta đã thấy, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn từ cả áp lực trong nước và nước ngoài. Dự báo năm 2024 khó khăn vẫn nhiều hơn thuận lợi. Do đó, việc Chính phủ ban hành trở lại Nghị quyết 02 ngày 5/1/2024 thể hiện thông điệp rằng, cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, thể hiện mức độ quan tâm và đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Điều này vừa tạo áp lực, đồng thời khơi dậy động lực, tinh thần cải cách của các bộ, ngành, địa phương.

PV: Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông cho rằng kết quả hoạt động cải cách môi trường kinh doanh thời gian gần đây có đạt như kỳ vọng?

Doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện

Ông Đậu Anh Tuấn: Nhìn chung, các doanh nghiệp đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh đang vững chắc dần theo thời gian. Chính phủ có nhiều hoạt động thúc đẩy, cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các nghị quyết, chỉ thị: Nghị quyết 93/NQ-CP; Nghị quyết 31/NQ- CP; Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Các bộ vẫn đang triển khai cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh theo chỉ đạo của Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ. Từ rà soát của các tổ công tác của Chính phủ, bộ ngành, báo cáo của VCCI, chúng ta đã đạt được những cải thiện tích cực.

Cụ thể như: tài liệu được đơn giản hóa, thời gian giải quyết thủ tục rút ngắn, phương thức thực hiện qua điện tử phổ biến hơn, nhiều quy định vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh được kịp thời sửa đổi; đặc biệt là tinh thần phân cấp mạnh mẽ trong thực hiện thủ tục hành chính. Chẳng hạn trong các luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở… mới thông qua, tinh thần phân cấp thể hiện rất rõ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng kiến nghị cần đẩy mạnh hơn nữa tính thực chất, hiệu quả trong cải cách môi trường kinh doanh. Bởi thực tế, một số phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh còn hình thức. Vài năm gần đây, chưa có các đề xuất cắt giảm thiếu tính đột phá. Nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh chưa được xem xét… Đặc biệt, trong quá trình rà soát cắt giảm các văn bản hiện hành, có hiện tượng các văn bản đang soạn thảo lại bổ sung rào cản mới.

Doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện

PV: Để tinh thần cải cách của Nghị quyết 02 được thực sự đi vào cuộc sống, mang lại kết quả như doanh nghiệp kỳ vọng, theo ông đâu là những vấn đề cần tập trung?

Ông Đậu Anh Tuấn: Từ khóa để Nghị quyết 02 thành công vẫn là “chất lượng thực thi”. Cải cách môi trường kinh doanh cần tiếp tục được thực thi một cách hiệu quả, thực chất. Phải đảm bảo được kỷ luật, kỷ cương của bộ máy thực thi, đi cùng với cơ chế để giám sát thực thi, đánh giá hiệu quả hoạt động một cách độc lập.

Nhưng bên cạnh đó cũng phải có cơ chế tạo động lực cho bộ máy thực thi. Bởi việc xây dựng chính sách trong các bộ ngành phải nói là rất vất vả, khối lượng rất lớn, đòi hỏi rất cao, rủi ro áp lực không ít… Do đó, để quá trình cải cách bền vững cần có cơ chế tạo động lực lâu dài cho việc thực thi. Đồng thời, các hoạt động tham vấn phải tiến hành rộng rãi và thực chất hơn. Thực tế cho thấy, những nội dung nào được tham vấn rộng rãi, công khai, có sự giám sát của xã hội thì kết quả thực chất hơn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn các giải pháp tạo thuận lợi nhiều hơn, thực chất hơn nữa. Trong bối cảnh khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng vào các nhóm giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí khi mà thị trường đang bị thu hẹp, chi phí gia tăng. Chính phủ cũng đã nhận định được những thách thức năm 2024 và những giải pháp được ban hành đã thể hiện rõ tinh thần này. Với việc triển khai quyết liệt những giải pháp đã ban hành, tôi kỳ vọng năm 2024 các doanh nghiệp sẽ có sự hỗ trợ kịp thời từ đó thích ứng tốt, vượt qua khó khăn, cùng đưa nền kinh tế tăng tốc.

PV: Xin cảm ơn ông!

Cần cơ chế tạo động lực cho bộ máy thực thi

Theo ông Đậu Anh Tuấn, thời gian qua, tính năng động, sáng tạo có biểu hiện giảm sút ở một số nơi, trong bối cảnh các địa phương thận trọng hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, nhưng có lý do từ chất lượng các quy định và việc thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra, khiến phát sinh tâm lý e ngại rủi ro. Vì vậy, cơ chế tạo động lực cho bộ máy thực thi là rất quan trọng.