Hồi 7 giờ 15 phút ngày 26/6/2013, tại Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông, Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức đóng điện giai đoạn 2 hạng mục công trình nâng dung lượng tụ bù dọc lắp đặt cho cung đoạn đường dây 500 kV Đắk Nông - Pleiku.

Đóng điện công trình trạm biến áp 500 KV Đắk Nông
Công trình có tổng mức đầu tư trên 857 tỷ đồng. Ảnh: Việt Hà

Trước đó đã hoàn thành, nghiệm thu, đóng điện vận hành giai đoạn 1 vào ngày 31/05/2012.

Công trình là một hợp phần của dự án nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Pleiku – Phú Lâm, với khối lượng thi công gồm: Lắp đặt 06 bộ tụ bù dọc có dòng định mức 2000A, trong đó 02 bộ tụ lắp đặt tại TBA 500kV Pleiku (01 cho ĐZ 500kV Pleiku – Đăk Nông; 01 cho ĐZ 500kV Pleiku – Di Linh); 02 bộ tụ tại TBA 500kV Đăk Nông (01 cho ĐZ 500kV Đăk Nông – Phú Lâm; 01 cho ĐZ 500kV Pleiku – Đăk Nông); 02 bộ tụ tại TBA 500kV Di Linh (01 cho ĐZ 500kV Pleiku - Di Linh; 01 cho ĐZ 500kV Di Linh – Tân Định).

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 4 đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức thi công lắp đặt; hãng GE cung cấp vật tư thiết bị.

Hoàng Hà