nop thue dien tu

Doanh nghiệp kiểm tra thông tin nộp thuế điện tử tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đ.Doãn

Trong khi đó, số DN thực hiện đăng ký NTĐT qua ngân hàng thương mại đạt 22.968 DN, chiếm 99,17% số DN đang hoạt động.

Về cấp mã thuế (MST), trong tháng 4, đơn vị đã thực hiện cấp MST mới cho 270 trường hợp, trong đó 221 DN được cấp qua cơ chế một cửa liên thông. Lũy kế 4 tháng, có 1.190 DN được cấp MST mới. Trong đó, cấp MST qua một cửa liên thông là 691 DN, gồm 14 trường hợp cho nhà thầu, 485 trường hợp cho các cá nhân và hộ kinh doanh.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong tháng 4, Cục Thuế Đồng Nai đã giải quyết 259 hồ sơ xin hoàn thuế, trong đó thực hoàn cho 252 hồ sơ, với số tiền hoàn 1.419 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đã hoàn 515 hồ sơ, với số tiền gần 4.683,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế khác trong tháng 4/2020 được 63,1 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 80,6 tỷ đồng, gồm 43,6 tỷ đồng thuế TNCN và 37 tỷ đồng thuế khác.

Được biết, 4 tháng đầu năm nay, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn nội địa trên địa bàn Đồng Nai được 15.306 tỷ đồng, đạt 43% dự toán pháp lệnh và tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu trừ đi tiền sử dụng đất và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, số thu NSNN 4 tháng chỉ được 11.628 tỷ đồng, đạt 36% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ./.

Đỗ Doãn