Một lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết, tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng số thu năm 2021 là 9,16% (3.108,5 tỷ đồng/33.934,7 tỷ đồng) và tổng nợ thuế co khả năng thu trên tổng số thu cả năm là 7,24% (2.457,7 tỷ đồng/33.934,7 tỷ đồng).

Giao dịch thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Giao dịch thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cũng chỉ ra nguyên nhân khiến nợ thuế trên địa bàn tăng cao, dù đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế thu hồi nợ thuế nhưng vẫn chưa thể thu đủ số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đó là do một số doanh nghiệp (DN) được gia hạn nộp theo Nghị định 52 của Chính phủ, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội khiến không ít DN gặp khó khăn, rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, chưa nộp kịp thời tiền thuế phát sinh mới.

Tính đến thời điểm tháng 9/2021 toàn tỉnh đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ chậm nộp, theo Nghị quyết 104/20110/QH14 của Quốc hội là 604,1 tỷ đồng, đạt 55,17% trên tổng số nợ khó thu tại thời điểm 30/6/2020.

Lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai khẳng định, thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường rà soát, đối chiếu, điều chỉnh nợ thuế, xử lý các khoản nợ ảo và điều chỉnh tiền chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu của người nợ thuế thống nhất với số liệu nợ của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó sẽ linh hoạt áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa tiền thuế, xóa nợ, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 của Quốc hội; đồng thời tổ chức theo dõi, kịp thời đôn đốc các khoản thuế thuộc trường hợp được gia hạn (do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19) thực hiện nộp đầy đủ vào NSNN ngay sau khi thời gian gia hạn không còn.../.