pve

Nhờ mối quan hệ chặt chẽ với PVN, Công ty có lợi thế tiếp cận các dự án thuộc lĩnh vực dầu khí lớn của PVN và các đơn vị thành viên khác. Công ty đã từng tham gia nhiều dự án trọng điểm: Dự án đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau, Dự án Đường ống Phú Mỹ - Tp. Hồ Chí Minh, Thiết kế giàn dầu giếng Hải Sư Đen (tổng vốn đầu tư 300 triệu USD)…

Kết quả kinh doanh 6 tháng 2014 của Công ty khá khả quan khi đạt doanh thu 253 tỷ và LNST là 9.4 tỷ, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận biên gộp của PVE tăng mạnh khi tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu giảm từ 83,4% xuống còn gần 78%. Do vậy lợi nhuận gộp đã tăng 46,4% so với cùng kỳ lên hơn 35 tỷ. Giá vốn hàng bán giảm do PVE đã dần tự chủ được nhiều khâu trong công tác tư vấn thiết kế và do đó chi phí thuê chuyên gia nước ngoài đã giảm đi.

Công ty góp vốn đầu tư vào dự án Dragon Tower tại Phước Kiển, Nhà Bè với giá trị góp là 153 tỷ VNĐ. Tuy nhiên hiện tại dự án đang trong giai đoạn triển khai và không mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty do đó hiệu quả kinh doanh của Công ty bị giảm và nợ vay của Công ty tăng lên đáng kể. Dự báo LNST của PVE năm 2014 là 20 tỷ và EPS đạt mức 790 VNĐ/cp./.


Thông tin được cung cấp bởi MBS