ngan hang

Thời hạn cho hộ gia đình, cá nhân vay tối thiểu 10 năm là ngắn so với khả năng tích lũy, trả nợ. Ảnh: TL

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân: Các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 3.962 hộ với số tiền là 1.504 tỷ đồng; vay để mua nhà ở xã hội là 2.297 hộ (chiếm tỷ lệ 58% so với tổng số), số tiền là 711 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 47,2% so với tổng số); vay để mua nhà ở thương mại là 1.665 hộ (chiếm tỷ lệ 42% so với tổng số), số tiền là 793 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 52,7% so với tổng số).

Các ngân hàng đã giải ngân cho 3.941 hộ (chiếm 99,5% so với số hộ đã được cam kết), số tiền là 975,7 tỷ đồng (chiếm 65% so với số tiền đã được cam kết); mua nhà ở xã hội là 2.288 hộ, với dư nợ 515,6 tỷ đồng; mua nhà ở thương mại 1.653 hộ, với dư nợ là 460 tỷ đồng.

Theo báo cáo, kết quả giải ngân tại từng ngân hàng đã triển khai tương đối tốt, cụ thể: Ngân hàng BIDV: Cam kết là 1.729,4 tỷ đồng, dư nợ 773,7 tỷ đồng; Ngân hàng Vietinbank: Cam kết là 886 tỷ đồng, dư nợ 475 tỷ đồng; Ngân hàng Vietcombank: Cam kết là 385 tỷ đồng, dư nợ 241 tỷ đồng; Ngân hàng Agribank: Cam kết là 306 tỷ đồng, dư nợ 183 tỷ đồng; Ngân hàng MBH: Cam kết là 60 tỷ đồng, dư nợ 26,5 tỷ đồng.

Riêng tại TP. Hà Nội, đã có 2.144 hộ (chiếm tỷ lệ 54% so với cả nước) được cam kết cho vay với số tiền là 829 tỷ đồng (chiếm 55% so với cả nước); trong đó vay để mua nhà ở xã hội là 1.340 hộ với số tiền là 463 tỷ đồng; vay để mua nhà ở thương mại là 804 hộ với số tiền là 367 tỷ đồng. Hiện, các ngân hàng đã giải ngân cho 2.139 hộ với số tiền là 496,6 tỷ đồng; mua nhà ở xã hội là 1.340 hộ với dư nợ 300,1 tỷ đồng; mua nhà ở thương mại 799 hộ với dư nợ là 169,5 tỷ đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Đã có 434 hộ (chiếm tỷ lệ 11% so với cả nước) được cam kết cho vay với số tiền là 242 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 16% so với cả nước); trong đó vay để mua nhà ở xã hội là 135 hộ với số tiền là 66 tỷ đồng; vay để mua nhà ở thương mại là 299 hộ với số tiền là 177 tỷ đồng. Theo đó, các ngân hàng đã tiến hành giải ngân cho 433 hộ với số tiền là 146 tỷ đồng, mua nhà ở xã hội là 135 hộ với dư nợ 55,3 tỷ đồng, mua nhà ở thương mại 298 hộ với dư nợ là 90,7 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, các ngân hàng cam kết cho vay 21 dự án với số tiền là 1.862 tỷ đồng, TP Hà Nội có 4 dự án với số tiền 396 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh là 2 dự án với số tiền là 658 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 17 dự án, dư nợ là 723,8 tỷ đồng, TP Hà Nôi có 4 dự án với dự nợ là 179,9 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh có 2 dự án với dư nợ là 226 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tiến độ giải ngân gói 30 nghìn tỷ triển khai vẫn còn chậm bởi, vấn đề lãi suất còn cao so với thu nhập của người dân, thời hạn cho vẫn ngắn so với khả năng tích lũy, trả nợ… Thêm vào đó là việc chính quyền một số địa phương còn chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục hành chính, cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy hoạch...

Tuy nhiên, đến nay Thông tư Liên bộ (Ngân hàng Nhà nước – Xây dựng – Tư pháp – Tài nguyên & Môi trường) đã được soạn thảo, kỳ vọng trong thời gian tới sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai gói tín dụng này.

Đức Anh