thuế hà giang

Đại diện Cục Thuế Hà Giang trao giấy khen của Tổng cục Thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt. Ảnh: Văn Chính

Cụ thể, có 3 tập thể, cá nhân được Bộ Tài chính tặng bằng khen; có 19 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; có 13 tổ chức, cá nhân được Tổng cục Thuế tặng giấy khen; có 117 tập thể, cá nhân được Cục Thuế Hà Giang tặng giấy khen.

Điểm lại kết quả thu ngân sách trên địa bàn, đại diện Cục Thuế Hà Giang cho biết, năm 2017, đơn vị thu ngân sách đạt 1.641 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán pháp lệnh, tăng 12,4% (so với cùng kỳ năm 2016).

Đạt được kết quả thu trên, đại diện Cục Thuế Hà Giang cho rằng, đó là sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế trên địa bàn. Nhờ nỗ lực vượt qua khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm, tạo nhiều việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách, giúp cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao và đặc biệt nguồn thu trên đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Văn Tuấn