Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND TP. Hà Nội nhất trí thông qua 18 dự án.

Trong đó, 1 dự án thực hiện chuyển tiếp; 9 dự án trên địa bàn các xã được TP. Hà Nội giao nhiệm vụ củng cố, hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 8 dự án thực hiện trên địa bàn các huyện đang làm thủ tục đề xuất công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, nhằm tiếp tục củng cố chỉ tiêu đạt được và động viên, khuyến khích sự cố gắng của các huyện.

Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của TP. Hà Nội, HĐND TP. Hà Nội quyết nghị 8 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 191 tỷ đồng thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025. 7 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.186 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Cụ thể, 6 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.061 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phô; 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách huyện Hoài Đức với tổng mức đầu tư dự kiến là 125 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.