ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội họp bàn, chỉ đạo các đơn vị thuế cương quyết trong việc quản lý, thu hồi nợ thuế. ảnh: PV

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết đã đã chỉ đạo các phòng quản lý, các chi cục thuế rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế, để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả.

Cơ quan thuế kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với những trường hợp: nợ thuế xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; những công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển nhưng vẫn nợ thuế; các dự án được gia hạn nhưng quá hạn chưa nộp tiền sử dụng đất; các dự án đã bán hàng, thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất.

Thực tế cho thấy, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng đắn. Đã có không ít các doanh nghiệp trong danh sách công khai nợ thuế cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách, sau khi việc công bố được thực hiện đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào NSNN, hoặc có công văn, liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

Tính đến ngày 31/10/2015, sau khi công khai 357 đơn vị nợ thuế đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261 tỷ 326 triệu đồng. Trong đó: Có 31/40 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã nộp vào NSNN 821 tỷ 481 triệu đồng; Có 174/317 doanh nghiệp sau công khai nợ tiền thuế đã nộp vào NSNN 439 tỷ 846 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục công khai đợt 5 năm 2015 danh sách 113 đơn vị nợ thuế đến 30/9/2015, với tổng số tiền nợ 212 tỷ 804 triệu đồng./.

Thanh Bình