Năm 2013 do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, Hà Tĩnh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan ban ngành Trung ương, Hà Tĩnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Tĩnh từ năm 2011 – 2013 đạt 14,8% (2011 đạt 11,68%; 2012 đạt 13,44%; 2013 đạt 19,2%); GDP đầu người năm 2013 đạt 24 triệu đồng; thu ngân sách 2011 – 2013 đạt 12.485 tỷ đồng ( tăng 2,4 lần so giai đoạn 2006 – 2010). Riêng năm 2013 thu NSNN đạt 5.500 tỷ đồng (trong đó thu nội địa đạt 4.500 tỷ đồng) tăng 58,5% kế hoạch Trung ương giao.

Hà Tĩnh thu NSNN tăng 58,5% so với kế hoạch Trung ương giao
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.Q

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị, đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua. Hà Tĩnh cần coi trọng phát triển nông nghiêp – nông thôn, tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư để phát triển nhanh Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế quốc tế Cầu Treo. Chú trọng phát triển công nghiệp để không ngừng tăng nguồn thu cho NSNN./.

Trần Đình Quý