Việc VNBA lấy ý kiến các ngân hàng hội viên trên cơ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD).

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lấy ý kiến về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi
VNBA lấy ý kiến các ngân hàng về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi. Ảnh: T.L
Luật Giá (sửa đổi) khắc phục các lỗ hổng trong chính sách quản lý về giá Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Xây dựng bảng giá đất hàng năm sẽ khó khả thi

Theo kết quả rà soát, đánh giá được NHNN thực hiện, Luật các TCTD hiện hành và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã góp phần lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Luật cũng đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát TCTD.

Đặc biệt, Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung những quy định tạo cơ sở pháp lý để xử lý các TCTD được kiểm soát đặc biệt; bổ sung các quy định nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành của TCTD, cảnh báo sớm, can thiệp sớm nhằm hạn chế các rủi ro, vi phạm trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xử lý các bất cập, vướng mắc trong quá trình kiểm soát đặc biệt TCTD...

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thời gian qua đã phát sinh những yêu cầu mới cần sửa đổi bổ sung để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Chẳng hạn, Luật các TCTD chưa có quy định đối với điều kiện về tình hình tuân thủ pháp luật và tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, khi đề nghị thành lập chi nhánh thứ 2 trở lên.

Ngoài ra, hoạt động ngân hàng cũng đặt ra yêu cầu tách bạch việc nhận tiền gửi/cho vay của các các TCTD với nhau và với các tổ chức không phải TCTD.

Việc cập nhật các hoạt động liên quan đến ngân hàng số cũng là một trong những yêu cầu mới cần đề cập rõ hơn trong luật.

Một số vấn đề mới trong hoạt động ngân hàng số

Theo NHNN, các ngân hàng khi cho vay bằng phương tiện điện tử, các công đoạn đã được thực hiện theo hệ thống điện tử (bao gồm việc quyết định cho vay được thực hiện tự động), nên việc yêu cầu chữ ký của người có thẩm quyền là không phù hợp.

Ngoài ra, các khoản vay tiêu dùng có quy mô nhỏ qua kênh điện tử, các kênh/nền tảng số được sử dụng để tiếp nhận, thu thập, xử lý và lưu trữ các thông tin, dữ liệu, quyết định cho vay, hợp đồng vay vốn…; hiện chưa có quy định về hình thức lưu trữ điện tử. Vì vậy, TCTD vẫn phải thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, gây lãng phí nguồn lực, giảm tính hiệu quả của hoạt động này trong quá trình số hóa.