Nhiều giải pháp đột phá

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác thanh, kiểm tra thuế trong tình hình dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã có những chỉ đạo quyết liệt theo hướng tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Theo đó, toàn ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập, đối chiếu tài liệu, công tác thanh kiểm tra tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

cục-thuế-lào-cai.jpg
Bộ phận một cửa Cục Thuế Lào Cai hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Đỗ Lâm

Lãnh đạo Vụ Thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020, đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội; thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã tham mưu Tổng cục Thuế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và đưa ra các giải pháp trong công tác thanh, kiểm tra theo hướng giảm tối đa tác động đến doanh nghiệp (DN), tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Cụ thể, Tổng cục Thuế ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành về công tác thanh, kiểm tra thuế, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) đã được phê duyệt để chuyển sang kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; lập danh sách giám sát trọng điểm đối với NNT bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, tăng cường thu thập thông tin, số liệu của NNT trên hệ thống thông tin ngành Thuế như hồ sơ về đăng ký, kê khai, nộp thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính và thông tin thu thập từ bên thứ ba kết hợp với công tác quản lý thuế trực tiếp trên địa bàn để phân tích chuyên sâu đối với trường hợp có rủi ro cao.

Đồng thời, ngành Thuế cũng xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm cần kiểm tra, nhằm rút ngắn thời gian làm việc với NNT. Cơ quan thuế cũng ưu tiên tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin giải trình NNT gửi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, email của cơ quan thuế, nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Song song với đó, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế xây dựng chức năng tiếp nhận thông tin, tài liệu phục vụ thanh, kiểm tra trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế, tạo môi trường giao dịch điện tử trong công tác thanh, kiểm tra thuế, hạn chế tiếp xúc với NNT.

Đóng góp tích cực vào số thu ngân sách

Với những đổi mới mạnh mẽ trong quy trình thanh kiểm tra, đặc biệt là chuyển sang kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tính đến giữa tháng 6/2021, toàn ngành đã thực hiện được 26.721 cuộc thanh kiểm tra, đạt 25,8% kế hoạch năm 2021, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kiểm tra được 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020.

Lãnh đạo Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế cho biết, các số liệu trước và sau thời điểm Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1215/QĐ-TCT ngày 3/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế cho thấy rõ hiệu quả của biện pháp tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đã áp dụng trong thời gian qua.

Cụ thể, nếu như trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành kiểm tra được 459.512 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, với số thuế xử lý là 1.245 tỷ đồng, thì sau 9 tháng triển khai Quyết định số 1215/QĐ-TCT và các văn bản chỉ đạo (từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021), các số liệu tăng tương ứng là 641.423 hồ sơ, tăng 39% và 2.057 tỷ đồng, tăng 65,17% so với 9 tháng trước khi triển khai.

Ghi nhận từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, đến tháng 6/2021, cục thuế đã thực hiện 7.099 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, tăng 9% so với cùng kỳ, tổng số kiến nghị xử lý qua công tác này là 7.051 tỷ đồng.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã triển khai thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 28.831 hồ sơ kê khai thuế, đạt 321% so với cùng kỳ, với số thuế kê khai bổ sung và ấn định đạt 12,8 tỷ đồng, tương đương 194% so với cùng kỳ. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt 987 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 142 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 4.107 tỷ đồng; không hoàn gần 50 tỷ đồng; số đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 308 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại 367 DN, trong đó 355 DN của kế hoạch trong năm 2021 và 12 DN của kế hoạch năm 2020 chuyển sang, đạt 23% so với kế hoạch năm. Số thuế truy thu, truy hoàn, tiền phạt trên 96 tỷ đồng, bằng 213% so với cùng kỳ. Số thuế đã nộp vào NSNN là trên 90,3 tỷ đồng. Giảm lỗ 54 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cục thuế đã kiểm tra 8.595 lượt hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Trong đó số hồ sơ được chấp nhận 8.254; hồ sơ phải điều chỉnh 184; hồ sơ chờ giải trình 144 hồ sơ; đề nghị kiểm tra tại DN 13 hồ sơ, số tiền thuế điều chỉnh tăng 38,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,8 tỷ đồng, giảm lỗ 31,1 tỷ đồng.

Đại diện Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế ghi nhận, trước đây công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế chỉ mới kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ về mặt số học trên hồ sơ khai thuế. Từ khi có các giải pháp mới, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đã có những bước tiến lớn, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, tỷ lệ tăng về tổng số thuế xử lý cao hơn số lượng hồ sơ được kiểm tra cho thấy, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đang tăng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý thuế trong điều kiện mới và đang trở thành khâu then chốt.

Bên cạnh đó, việc thu thập, phân tích chuyên sâu thông tin, tài liệu của NNT trên hệ thống thông tin ngành Thuế trước khi thanh kiểm tra tại trụ sở NNT đã giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, thể hiện qua số lượng cuộc thanh kiểm tra của toàn ngành trong 6 tháng năm 2021 tăng 22% so với cùng kỳ./.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ).

Văn Tuấn