Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) cho biết, tại phiên giao dịch chiều ngày 8/4/2022, trên các diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram, ...) đã lan truyền thông tin gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn.

Hoa Sen phản hồi thông tin không rõ nguồn gốc về cổ phiếu HSG
Hoa Sen phản hồi thông tin không rõ nguồn gốc về cổ phiếu HSG. Ảnh: TL
Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Kế hoạch lợi nhuận 1.500 đến 2.500 tỷ đồng VietinBank phản hồi thông tin liên quan 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Để làm rõ thông tin, Hoa Sen công bố thông tin liên quan cho biết:

Ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình làm cơ sở ban hành quyết định thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, từ ngày 17 - 19/3/2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã đến thu thập tài liệu, số liệu tại Tập đoàn Hoa Sen.

Ngày 19/3/2022, Tập đoàn Hoa Sen đã gửi đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Cho đến hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không nhận được thêm văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu, số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính.

Đối với các nội dung dự kiến thanh tra chuyên đề (nếu có), Tập đoàn Hoa Sen cũng đưa ra nội dung giải thích thêm:

1. Về hoạt động phát hành trái phiếu:

Theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2019 ngày 3/4/2019 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và Tập đoàn Hoa Sen đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 3/4/2019.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, Tập đoàn Hoa Sen đã không thực hiện việc phát hành trái phiếu này. Do đó hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không có phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào.

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính (NĐTC) 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, tại mục Nợ dài hạn, tiểu mục Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hoàn toàn không có số dư do phát hành trái phiếu doanh nghiệp (thuyết minh số 22b tại trang 44, 45).

2. Về việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán:

Tập đoàn Hoa Sen là một doanh nghiệp niêm yết, hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nước. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là một hoạt động bình thường, theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước. Tập đoàn Hoa Sen cho biết vẫn luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2022./.