Theo đó, NHNN đã ban hành các nhóm danh mục các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là danh mục văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN trong giai đoạn 2019 - 2023, bao gồm 527 văn bản.

Hoàn tất việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngân hàng trong 5 năm
Hoàn tất việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngân hàng trong 5 năm. Ảnh: T.L
Vốn đang dư thừa tại nhiều ngân hàng thương mại Tỷ giá nhích tăng, nhưng chưa đáng lo ngại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN trong giai đoạn 2019 - 2023, bao gồm 139 văn bản.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN trong giai đoạn 2019 - 2023, bao gồm 193 văn bản.

Một danh mục nữa cũng đã được NHNN công bố là nhóm các văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, nghỉ hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN trong giai đoạn 2019 - 2023, bao gồm 19 văn bản.

Các nhóm danh mục trên cũng đã được NHNN tập hợp trong các phụ lục riêng, chia làm 4 nhóm phụ lục theo tên gọi tương ứng với tính chất của mỗi nhóm./.