Tạo đà thuận lợi để đạt các mục tiêu kế hoạch phát triển 2021 - 2025

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc với sự đồng thuận, thống nhất cao, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao.

Những nội dung quan trọng được Quốc hội ban hành đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra để các cơ quan, tổ chức có cơ sở triển khai, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và tiếp tục tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững.

Kết quả của kỳ họp tiếp tục khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, gần dân, sát với thực tiễn; đồng thời thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị; trong đó có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tinh thần làm việc tận tụy, khẩn trương của các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tích cực, chủ động, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu

Nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội ban hành đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn cho người dân và doanh nghiệp.

Về cách thức điều hành, chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, chặt chẽ, dành thời gian để các cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp và được chỉnh lý phù hợp, bảo đảm đúng quy trình, trình tự theo quy định. Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp được thực hiện kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, không làm tăng thêm thời gian kỳ họp và nhận được sự đồng thuận cao của Quốc hội.

Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch khoa học, chuyên nghiệp, linh hoạt; phát huy được tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, hạn chế ý kiến trùng lặp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp. Kết luận các phiên thảo luận ngắn gọn, súc tích, bao quát các vấn đề đặt ra, có sự thuyết phục, tạo thuận lợi cho các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện nội dung.

Rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp chủ động hơn, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, được định hướng rõ ràng, nội dung phong phú, thông tin đa dạng, nhiều chiều, phương thức sinh động, phản ánh khách quan, sâu rộng, toàn diện, sâu sắc, sát diễn biễn kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri theo dõi, nắm bắt, đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các vị đại biểu Quốc hội và kết quả các phiên họp.

Ngoài ra, việc mời đại diện thường trực HĐND các tỉnh, thành phố dự thính các phiên họp toàn thể tại Hội trường Diên Hồng đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cho đại biểu các cơ quan dân cử, thể hiện mối quan hệ gắn bó, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan dân cử, cần tiếp tục triển khai ở các kỳ họp tới.

Đại biểu Quốc hội là trung tâm trong hoạt động Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 4, mọi ý kiến của đại biểu Quốc hội đều được tổng hợp, giải trình đầy đủ, kể cả ý kiến phát biểu tại tổ, lẫn ý kiến tại hội trường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Chính phủ, các cơ quan hữu quan phân tích kỹ lưỡng, tiếp thu và tìm phương án tối ưu đối với tất cả ý kiến góp ý, phát biểu của đại biểu Quốc hội. Trước khi biểu quyết thông qua mỗi dự án luật, đều có văn bản của Chính phủ thể hiện sự đồng tình, thống nhất. “Quốc hội rất cầu thị, lắng nghe ngày càng thấy rõ vai trò của đại biểu Quốc hội là trung tâm trong hoạt động của Quốc hội” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Làm rõ thêm về kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kết quả của kỳ họp thể hiện định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao. Đồng thời, kỳ họp thứ 4 cũng đã giải quyết một khối lượng lớn công việc với thời gian được rút ngắn hơn so với thông lệ nhưng vẫn đảm bảo và nâng cao được chất lượng.

"Bài học về công tác chuẩn bị từ sớm từ xa, công tác phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan quan hữu quan tiếp tục là một trong những tiền đề quan trọng mang lại thành công của kỳ họp và cần tiếp tục được phát huy trong công tác chuẩn bị cho các kỳ họp tiếp theo" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp lần này đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt quá trình chuẩn bị, cũng như diễn ra kỳ họp. Tinh thần này lan tỏa từ kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, lan tỏa sang cả hệ thống chính trị, trước hết là kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, kỳ họp đảm bảo được sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng Đoàn Quốc hội…

Công tác lập pháp có nhiều đổi mới, thận trọng, khách quan

Một trong những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 4 là công tác lập pháp có nhiều đổi mới, cải tiến và được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng tình hình thực tế hiện nay, để lại dấu ấn quan trọng, nổi bật, đóng góp to lớn và hết sức ý nghĩa vào thành công chung của kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian cho công tác lập pháp để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, cụ thể, có chiều sâu, xem xét các vấn đề toàn diện, dưới nhiều góc nhìn, quan điểm để làm rõ những vấn đề còn bất cập, góp phần nâng cao chất lượng dự án, dự thảo khi được thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo sát sao các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu giải trình đầy đủ, kịp thời, thấu đáo ý kiến của đại biểu. Trong đó những vấn đề còn quan điểm khác nhau được xem xét thận trọng để có phương án tối ưu nhất trong việc tiếp thu, chỉnh lý.

Các luật, nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo điều kiện để khai thác tốt nhất tiềm năng dầu khí trong nước; hoàn thiện hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả của kỳ họp Quốc hội trong việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ…

Các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định và nhận được sự quan tâm của các vị đại biểu, cử tri và nhân dân cả nước. Việc ban hành các luật này nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Các vị đại biểu Quốc hội đã xuất phát từ thực tiễn công tác, cũng như tham vấn ý kiến chuyên gia đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng và tranh luận thẳng thắn, góp phần tiếp tục hoàn thiện dự án luật, để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội, bảo đảm nâng cao tính khả thi của từng dự án khi luật được ban hành.