Được biết, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tiền thân là Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn. Tháng 7/2018, công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần. Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện, PV Power hiện đang sở hữu 4 nhà máy điện khí, 3 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy nhiệt điện.

Vốn điều lệ hiện nay của tổng công ty đạt hơn 23.418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 2.602 tỷ đồng và 1.652 tỷ đồng.

Sau quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết, HOSE đã ban hành Quyết định số 514/QĐ-SGDHCM ngày 17/12/2018 về việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.900 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá là +/-20%./.

Bùi Tư