hóa đơn giá trị gia tăng

Công chức Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng trước khi bán cho người nộp thuế. Ảnh: NM.

Tổng cục Thuế cho biết, việc áp dụng hoàn thuế điện tử không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, mà còn đảm bảo sự chặt chẽ, đúng đối tượng. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo đúng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Các cục thuế đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ hoàn thuế GTGT. Công tác kiểm tra hồ sơ trước khi giải quyết hoàn thuế đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT.

Nhiều cục thuế đã thực hiện tốt công tác triển khai, hỗ trợ kịp thời về chính sách thuế cho các doanh nghiệp từ bộ phận tiếp nhận, phân loại, kiểm tra hồ sơ, nên người nộp thuế đã có ý thức cao trong việc chấp hành ngay từ công tác kê khai thuế, đảm bảo chính xác và đúng quy định, số liệu chính xác hơn nhiều so với trước đây.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, việc thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra sau hoàn thuế được các cục thuế thực hiện đúng Quy trình kiểm tra, Quy trình thanh tra thuế và Quy trình hoàn thuế của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, công tác hoàn thuế vẫn luôn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn của một số doanh nghiệp, đặc biệt các gian lận nổi lên trong thời gian qua về mua bán hoá đơn GTGT, làm giả hợp đồng, chứng từ thanh toán...

Trước thực tế trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5339/TCT-TTr ngày 20/11/2017 về việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018 để hướng dẫn, chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nhờ đó, công tác hoàn thuế vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhưng cũng đảm bảo chặt chẽ như đã đề cập trên đây./.

Nhật Minh