Theo đó, Hội đồng quản trị HSG thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

HSG cho biết, việc mua lại nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang giảm sâu. Thêm vào đó, các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.

Trước tình trạng giảm sâu của thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG cũng giảm sàn liên tục trong nhiều phiên, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của HSG hiện đang rất hiệu quả và ổn định.

Việc mua lại 22 triệu cổ phiếu được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn với mức giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Công ty sẽ thực hiện giao dịch ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo kết quả kinh doanh, niên độ tài chính 2019 – 2020, HSG đạt doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Trong niên độ tài chính 2020 – 2021, HSG đặt mục tiêu doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ./.

Hồng Quyên