Gia Thụy

Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa nhưng trên bao bì không thể hiện bất kỳ thông tin nào, cơ quan hải quan, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thay thế công văn 5441/TCHQ-GSQL (ngày 31/10/2011) và công văn 11171/TCHQ-GSQL (ngày 15/9/2014) về nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa.

Đối với nhập khẩu bao bì đã in sẵn một số thông tin (như nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng...), Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể từng trường hợp.

Với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đối với nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh sản xuất, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu để đóng gói hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì nhập khẩu đã in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ của nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,...). Về áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành đối với bao bì nhập khẩu là bao bì dùng để đóng gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung in trên bao bì nhập khẩu không được vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

Người khai hải quan phải sử dụng bao bì nhập khẩu theo đúng mục đích đã khai báo với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam được đóng trong bao bì nhập khẩu này để xuất khẩu theo đúng quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT hoặc tiêu thụ nội địa.

Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng bao bì nhập khẩu, trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn lợi dụng việc nhập khẩu bao bì đóng gói hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam hoặc hàng giả để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa thì chuyển thông tin cho bộ phận kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và xử lý theo quy định./.

Ngọc Linh